Truy cập

Hôm nay:
53
Hôm qua:
41
Tuần này:
462
Tháng này:
94
Tất cả:
174904

Ý kiến thăm dò

LỄ RA MẮT KHU DÂN CƯ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THÔN THỐNG NHẤT

Ngày 06/06/2022 14:35:39

LỄ RA MẮT KHU DÂN CƯ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THÔN THỐNG NHẤT

TIN LỄ RA MẮT KHU DÂN CƯ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Sáng ngày 11/5/2022 được sự đồng ý của ban thường trực UBMTTQ huyện Nông Cống, sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Minh Khôi cho phép ban công tác mặt trận thôn Thống Nhất tổ chức lễ ra mắt thành lập Mô hình Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm và tập huấn kiến thức kỹ năng về an toàn thực phẩm.

Về dự buổi lễ có đồng chí Thiệu khắc Yên – PCT MTTQ huyện Nông Cống, Đồng chí Nguyễn văn Trinh – BT Đảng ủy – CT HĐND xã. Về dự buổi ra mắt còn có các đồng chí trong Ban thường vụ, các đồng chí là trưởng các ngành đòan thể - chính trị, các đồng chí là đại biểu của 6 khu dân cư.

Hội nghị đã thông qua quyết định công nhận Ban điều hành và Quy chế hoạt động của mô hình "Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm" thôn Thống Nhất xã Minh Khôi. Theo đó, các thành viên trong Ban điều hành có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động và tổ chức thực hiện thành công mô hình; Đồng thời, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện an toàn thực phẩm trong khu dân cư, thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện những vấn đề vi phạm về an toàn thực phẩm; vận động, tuyên truyền, giáo dục và thuyết phục hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngay sau khi ra mắt Ban điều hành "Khu dân cư tự quản về ATTP", các đại biểu tham dự hội nghị đã được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về vệ sinh ATTP, cách lựa chọn thực phẩm an toàn… Thông qua hội nghị tập huấn kiến thức về ATTP và ra mắt Ban điều hành “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức và thay đổi hành vi của từng cá nhân, tổ chức trong sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm tại địa phương về thực hiện sản xuất và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Đồng thời phát huy vai trò tự quản và giám sát của Nhân dân trong công tác đảm bảo VSATTP, kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm về ATTP trên địa bàn.

LỄ RA MẮT KHU DÂN CƯ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THÔN THỐNG NHẤT

Đăng lúc: 06/06/2022 14:35:39 (GMT+7)

LỄ RA MẮT KHU DÂN CƯ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THÔN THỐNG NHẤT

TIN LỄ RA MẮT KHU DÂN CƯ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Sáng ngày 11/5/2022 được sự đồng ý của ban thường trực UBMTTQ huyện Nông Cống, sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Minh Khôi cho phép ban công tác mặt trận thôn Thống Nhất tổ chức lễ ra mắt thành lập Mô hình Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm và tập huấn kiến thức kỹ năng về an toàn thực phẩm.

Về dự buổi lễ có đồng chí Thiệu khắc Yên – PCT MTTQ huyện Nông Cống, Đồng chí Nguyễn văn Trinh – BT Đảng ủy – CT HĐND xã. Về dự buổi ra mắt còn có các đồng chí trong Ban thường vụ, các đồng chí là trưởng các ngành đòan thể - chính trị, các đồng chí là đại biểu của 6 khu dân cư.

Hội nghị đã thông qua quyết định công nhận Ban điều hành và Quy chế hoạt động của mô hình "Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm" thôn Thống Nhất xã Minh Khôi. Theo đó, các thành viên trong Ban điều hành có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động và tổ chức thực hiện thành công mô hình; Đồng thời, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện an toàn thực phẩm trong khu dân cư, thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện những vấn đề vi phạm về an toàn thực phẩm; vận động, tuyên truyền, giáo dục và thuyết phục hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngay sau khi ra mắt Ban điều hành "Khu dân cư tự quản về ATTP", các đại biểu tham dự hội nghị đã được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về vệ sinh ATTP, cách lựa chọn thực phẩm an toàn… Thông qua hội nghị tập huấn kiến thức về ATTP và ra mắt Ban điều hành “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức và thay đổi hành vi của từng cá nhân, tổ chức trong sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm tại địa phương về thực hiện sản xuất và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Đồng thời phát huy vai trò tự quản và giám sát của Nhân dân trong công tác đảm bảo VSATTP, kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm về ATTP trên địa bàn.