Truy cập

Hôm nay:
199
Hôm qua:
192
Tuần này:
439
Tháng này:
199
Tất cả:
179614

Ý kiến thăm dò

TIN SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2021

Ngày 06/06/2022 14:30:04

TIN SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2021

Năm 2021 là năm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 song cùng với cả hệ thống Chính trị từ xã đến cơ sở đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, ổn định sản xuất, bảo vệ lực lượng lao động, duy trì các khâu phục vụ sản xuất. Vụ chiêm xuân năm 2021vẫn đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:

Tổng diện tích gieo trồng 458,85/459,95 ha, đạt 99,7% kế hoạch. Trong đó:

- Cây lúa gieo trồng: 331,38 ha, NSTB: 71,58 tạ/ha, sản lượng 2.372,02 tấn.

- Cây cói: 114,93 ha, năng suất bình quân 10 tấn/ha, sản lượng 1.149,3 tấn.

- Rau, đậu các loại, cây khác: 12,54 ha.

Vụ Chiêm xuân năm 2021, toàn xã đã chuyển đổi được 6.49 ha đất trồng lúa kém hiệu quả, khó khăn về nước tưới sang cây cói.

Tính đến hiện nay toàn xã đã chuyển đổi linh hoạt được 78.89 ha từ lúa sang cói và rau màu.

Việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa tiếp tục được đẩy mạnh, khâu làm đất đạt 95% diện tích, thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp đạt trên 80% diện tích, giúp nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, tạo quỹ thời gian để bố trí gieo trồng vụ tiếp theo chủ động, kịp thời vụ.

Công tác BVTV đạt hiệu quả cao, lượng thuốc BVTV sử dụng ít, giảm chi phí góp phần bảo vệ môi trường.

Tích tụ đất, thuê đất sản xuất quy mô lớn được nhiều thôn triển khai thực hiện như: Sài thôn, Thống Nhất, Tân Thắng, Trường Loan ...

UBND xã đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022 cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng là 459,95 ha, trong đó:

- Cây lúa 332,48 ha, năng suất 72 tạ/ha, sản lượng 2.393,86 tấn;

- Cây cói 114,93 ha, năng suất 10 tấn/ha, sản lượng 1.149,3 tấn;

- Rau màu, đậu các loại, cây khác các loại 12,54 ha.

Năm 2021 là năm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 song cùng với cả hệ thống Chính trị từ xã đến cơ sở đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, ổn định sản xuất, bảo vệ lực lượng lao động, duy trì các khâu phục vụ sản xuất. Vụ chiêm xuân năm 2021vẫn đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:

Tổng diện tích gieo trồng 458,85/459,95 ha, đạt 99,7% kế hoạch. Trong đó:

- Cây lúa gieo trồng: 331,38 ha, NSTB: 71,58 tạ/ha, sản lượng 2.372,02 tấn.

- Cây cói: 114,93 ha, năng suất bình quân 10 tấn/ha, sản lượng 1.149,3 tấn.

- Rau, đậu các loại, cây khác: 12,54 ha.

Vụ Chiêm xuân năm 2021, toàn xã đã chuyển đổi được 6.49 ha đất trồng lúa kém hiệu quả, khó khăn về nước tưới sang cây cói.

Tính đến hiện nay toàn xã đã chuyển đổi linh hoạt được 78.89 ha từ lúa sang cói và rau màu.

Việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa tiếp tục được đẩy mạnh, khâu làm đất đạt 95% diện tích, thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp đạt trên 80% diện tích, giúp nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, tạo quỹ thời gian để bố trí gieo trồng vụ tiếp theo chủ động, kịp thời vụ.

Công tác BVTV đạt hiệu quả cao, lượng thuốc BVTV sử dụng ít, giảm chi phí góp phần bảo vệ môi trường.

Tích tụ đất, thuê đất sản xuất quy mô lớn được nhiều thôn triển khai thực hiện như: Sài thôn, Thống Nhất, Tân Thắng, Trường Loan ...

UBND xã đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022 cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng là 459,95 ha, trong đó:

- Cây lúa 332,48 ha, năng suất 72 tạ/ha, sản lượng 2.393,86 tấn;

- Cây cói 114,93 ha, năng suất 10 tấn/ha, sản lượng 1.149,3 tấn;

- Rau màu, đậu các loại, cây khác các loại 12,54 ha.