Truy cập

Hôm nay:
251
Hôm qua:
192
Tuần này:
491
Tháng này:
251
Tất cả:
179666

Ý kiến thăm dò

xã Minh Khôi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ sn ninh tổ quốc năm 2022

Ngày 22/08/2022 10:24:44

xã Minh Khôi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ sn ninh tổ quốc năm 2022

TIN TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Ngày 15/8/2022 xã Minh Khôi đã tổ chức ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022.

Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự; qua đóbiểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình tập thể,cá nhân xuất sắc,điển hình tiêu biểutrong xây dựngphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây cũng là dịp tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Ngoài ra, công tác phát động tuyên truyền toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ cũng được phát huy, nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mạnh dạn đấu tranh tố giác tội phạm và cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an xã giữ vững an ninh trên địa bàn.

Tại buổi lễ UBND xã đã trao cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

TIN TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Ngày 15/8/2022 xã Minh Khôi đã tổ chức ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022.

Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự; qua đóbiểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình tập thể,cá nhân xuất sắc,điển hình tiêu biểutrong xây dựngphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây cũng là dịp tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Ngoài ra, công tác phát động tuyên truyền toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ cũng được phát huy, nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mạnh dạn đấu tranh tố giác tội phạm và cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an xã giữ vững an ninh trên địa bàn.

Tại buổi lễ UBND xã đã trao cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.