Truy cập

Hôm nay:
256
Hôm qua:
192
Tuần này:
496
Tháng này:
256
Tất cả:
179671

Ý kiến thăm dò

TIN ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ MINH KHÔI

Ngày 06/06/2022 14:59:21

TIN ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ MINH KHÔI

Chiều ngày 16/4/2022 hội cựu chiến binh xã Minh Khôi đã tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự đại hội có các đồng chí đại diện cho Hội cựu chiến binh huyện cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ , các Ban, ngành, đoàn thể ở xã và 116 Hội viên Cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 360 hội viên trong toàn xã về tham dự đại hội..

Trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh xã Minh khôi đã phát huy truyền thống Cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn thể hiện là lực lượng gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động, đẩy mạnh phong trào yêu nước gắn với phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của Hội, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và nhân dân.

Hội luôn đổi mới nội dung sinh hoạt, tích cực tuyên truyền phát triển hội vững mạnh, thu hút kết nạp hội viên. Thông qua những việc làm thiết thực như xây dựng quỹ "nghĩa tình đồng đội". Kết hợp với ban tang lễ ở thôn để tổ chức tang lễ cho hội viên khi qua đời .v.v... Từ những việc làm có ý nghĩa đó nên hội viên càng thêm gắn bó với tổ chức hội và nhiều hội viên đã tự nguyện xin vào hội để sinh hoạt.

Hội luôn tuyên truyền khơi dậy ý chí vươn lên vượt khó, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng nâng cao chất lượng cuộc sống.. Trong 5 năm qua đã được nâng lên rõ rệt xuất hiện nhiều gia đình hội viên tiêu biểu, mạnh dạn đưa ngành nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gia đình hội viên phát triển đa dạng các mô hình phát triển kinh tế.

Hằng năm hội đều tổ chức phát động thi đua "CCB gương mẫu", gia đình hội viên văn hóa và đăng ký thi đua với huyện hội gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua từ ban thường vụ, các ủy viên BCH đến cán bộ chi hội, hội viên không ngừng học tập rèn luyện nêu cao ý thức trách nhiệm trong sinh hoạt đấu tranh phê bình và tự phê bình, thắt chặt mối đoàn kết, tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hội trong sạch vững mạnh, không có hội viên yếu kém, tuyên truyền kết nạp hội viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và hội cấp trên ra nghị quyết sát đúng phù hợp thực hiện có hiệu quả.

Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sát sao của huyện hội và tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, phong trào thi đua được phát động ở từng thời điểm từng nhiệm vụ cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng với quyết tâm cao, nhiều chỉ tiêu phấn đấu vượt chỉ tiêu, vượt kế hoạch được trên biểu dương khen thưởng.

Tại đại hội đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực, trình độ để tham gia vào ban chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí. Cũng tại đại hội đã bầu được 4 đồng chí đi tham dự đại hội cựu chiến binh huyện Nông Cống.

TIN ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ MINH KHÔI

Đăng lúc: 06/06/2022 14:59:21 (GMT+7)

TIN ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ MINH KHÔI

Chiều ngày 16/4/2022 hội cựu chiến binh xã Minh Khôi đã tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự đại hội có các đồng chí đại diện cho Hội cựu chiến binh huyện cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ , các Ban, ngành, đoàn thể ở xã và 116 Hội viên Cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 360 hội viên trong toàn xã về tham dự đại hội..

Trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh xã Minh khôi đã phát huy truyền thống Cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn thể hiện là lực lượng gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động, đẩy mạnh phong trào yêu nước gắn với phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của Hội, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và nhân dân.

Hội luôn đổi mới nội dung sinh hoạt, tích cực tuyên truyền phát triển hội vững mạnh, thu hút kết nạp hội viên. Thông qua những việc làm thiết thực như xây dựng quỹ "nghĩa tình đồng đội". Kết hợp với ban tang lễ ở thôn để tổ chức tang lễ cho hội viên khi qua đời .v.v... Từ những việc làm có ý nghĩa đó nên hội viên càng thêm gắn bó với tổ chức hội và nhiều hội viên đã tự nguyện xin vào hội để sinh hoạt.

Hội luôn tuyên truyền khơi dậy ý chí vươn lên vượt khó, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng nâng cao chất lượng cuộc sống.. Trong 5 năm qua đã được nâng lên rõ rệt xuất hiện nhiều gia đình hội viên tiêu biểu, mạnh dạn đưa ngành nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gia đình hội viên phát triển đa dạng các mô hình phát triển kinh tế.

Hằng năm hội đều tổ chức phát động thi đua "CCB gương mẫu", gia đình hội viên văn hóa và đăng ký thi đua với huyện hội gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua từ ban thường vụ, các ủy viên BCH đến cán bộ chi hội, hội viên không ngừng học tập rèn luyện nêu cao ý thức trách nhiệm trong sinh hoạt đấu tranh phê bình và tự phê bình, thắt chặt mối đoàn kết, tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hội trong sạch vững mạnh, không có hội viên yếu kém, tuyên truyền kết nạp hội viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và hội cấp trên ra nghị quyết sát đúng phù hợp thực hiện có hiệu quả.

Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sát sao của huyện hội và tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, phong trào thi đua được phát động ở từng thời điểm từng nhiệm vụ cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng với quyết tâm cao, nhiều chỉ tiêu phấn đấu vượt chỉ tiêu, vượt kế hoạch được trên biểu dương khen thưởng.

Tại đại hội đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực, trình độ để tham gia vào ban chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí. Cũng tại đại hội đã bầu được 4 đồng chí đi tham dự đại hội cựu chiến binh huyện Nông Cống.