Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
41
Tuần này:
433
Tháng này:
65
Tất cả:
174875

Ý kiến thăm dò

TIN ĐẠI HỘI LÀM VƯỜN XÃ MINH KHÔI

Ngày 06/06/2022 15:02:08

TIN ĐẠI HỘI LÀM VƯỜN XÃ MINH KHÔI

TIN ĐẠI HỘI LÀM VƯỜN XÃ MINH KHÔI

Ngày 23/5/2022 Hội Làm vườn và Trang trại xã Minh Khôi tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Làm vườn và Trang trại xã Minh Khôiđã có nhiều đóng góp thiết thực đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhất là trong lĩnh vực VAC và trang trại. Hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được nhiều lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải nông nghiệp, kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, cây ăn quả….

Bên cạnh đó, Hội còn tuyên truyền vận động các hội viên đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, du nhập một số giống cây ăn quả, con nuôi có giá trị kinh tế cao qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mang lại thu nhập kinh tế và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đại hội rất phấn khởi được nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c: Lê Sỹ Lam – PBT ĐU – CTUBND xã thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và ý kiến phát biểu của đ/c: Lê Trí Đức thay mặt cho hội HVT huyện Nông Cống. Các đ/c đã ghi nhận những thành tích mà hội của chúng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nhất là việc củng cố xây dựng tổ chức hội, phong trào VAC và kinh tế trang trại, triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 của Huyện ủy Nông Cống về cải tạo vườn tạp giai đoạn 2016 - 2020 đang được cán bộ hội viên và nông dân trong toàn huyện hưởng ứng tích cực và có hiệu quả. Các đ/c cũng đã nêu ra một số yếu điểm tồn tại cần phải khắc phục, qua đó định hướng một số nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả cao nhất.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu 09 đ/c đủ tiêu chuẩn, cơ cấu vào BCH khóa III nhiệm kỳ 2022 - 2027 và cũng tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu ra thường trực hội gồm 2 đ/c Chủ tịch hội và phó chủ tịch hội. Đại hội cũng đã bầu ra 02 đ/c tiêu biểu thay mặt cho cán bộ hội viên xã nhà tham dự đại hội đại biểu hội làm vườn và trang trại huyện Nông Cống lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027.

TIN ĐẠI HỘI LÀM VƯỜN XÃ MINH KHÔI

Đăng lúc: 06/06/2022 15:02:08 (GMT+7)

TIN ĐẠI HỘI LÀM VƯỜN XÃ MINH KHÔI

TIN ĐẠI HỘI LÀM VƯỜN XÃ MINH KHÔI

Ngày 23/5/2022 Hội Làm vườn và Trang trại xã Minh Khôi tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Làm vườn và Trang trại xã Minh Khôiđã có nhiều đóng góp thiết thực đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhất là trong lĩnh vực VAC và trang trại. Hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được nhiều lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải nông nghiệp, kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, cây ăn quả….

Bên cạnh đó, Hội còn tuyên truyền vận động các hội viên đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, du nhập một số giống cây ăn quả, con nuôi có giá trị kinh tế cao qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mang lại thu nhập kinh tế và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đại hội rất phấn khởi được nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c: Lê Sỹ Lam – PBT ĐU – CTUBND xã thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và ý kiến phát biểu của đ/c: Lê Trí Đức thay mặt cho hội HVT huyện Nông Cống. Các đ/c đã ghi nhận những thành tích mà hội của chúng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nhất là việc củng cố xây dựng tổ chức hội, phong trào VAC và kinh tế trang trại, triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 của Huyện ủy Nông Cống về cải tạo vườn tạp giai đoạn 2016 - 2020 đang được cán bộ hội viên và nông dân trong toàn huyện hưởng ứng tích cực và có hiệu quả. Các đ/c cũng đã nêu ra một số yếu điểm tồn tại cần phải khắc phục, qua đó định hướng một số nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả cao nhất.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu 09 đ/c đủ tiêu chuẩn, cơ cấu vào BCH khóa III nhiệm kỳ 2022 - 2027 và cũng tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu ra thường trực hội gồm 2 đ/c Chủ tịch hội và phó chủ tịch hội. Đại hội cũng đã bầu ra 02 đ/c tiêu biểu thay mặt cho cán bộ hội viên xã nhà tham dự đại hội đại biểu hội làm vườn và trang trại huyện Nông Cống lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027.