Truy cập

Hôm nay:
203
Hôm qua:
192
Tuần này:
443
Tháng này:
203
Tất cả:
179618

Ý kiến thăm dò

ĐẢNG BỘ XÃ MINH KHÔI TỔNG KẾT NĂM 2021

Ngày 06/06/2022 14:30:20

ĐẢNG BỘ XÃ MINH KHÔI TỔNG KẾT NĂM 2021

Ngày 29/12/2021 Đảng bộ xã Minh Khôi đã tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Thị Hồng – Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy về dự và chỉ đạo hội nghị

Năm 2021trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Minh Khôi đã có những bước phát triển vững chắc, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội ổn định và giữ vững.Đảng ủy xã tập trung đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, phát huy dân chủ,nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ công chức;kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất nông – lâm thủy sản tăng, lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể:Tốc độ phát triển giá trị sản xuất trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng 958/998 ha đạt 96,0% kế hoạch. Trong đó: Cây lúa 664,0 ha, cây Cói 230,0/216,0 ha (tăng 14,0 ha); cây vụ đông và rau màu khác là 61,5 /70,0 ha; đạt 87,9 % kế hoạch. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 61,0 tạ/ha; Tổng sản lượng lương thực đạt 4.070 tấn/4630 tấn đạt 88,0 % kế hoạch tăng so với cùng kỷ 370,0 tấn; sản lượng cây cói đạt 190,0 tạ/ha/năm tổng sản lượng cây cói đạt 2185/1836 tấn tăng 349 tấn. Tổng thu nhập từ ngành trồng trọt đạt 35,5 tỷ đồng. Giá trị thu nhập từ chăn nuôi, thủy sản ước đạt 34,3 tỷ đồng.

Toàn xã có 286 cơ sở sản xuất công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vận tải, thương mại, doanh nghiệp tư nhân; 05 cơ sở sản xuất chiếu cói; có hơn 1000 lao động ở các tỉnh trong nước và 71 lao động xuất khẩu nước ngoài. Giá trị thu nhập từ sản xuất CN - TTCN, xây dựng, vận tải, dịch vụ thương mại đạt 171,0 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người: 50,400.000 đ/người/năm.

Trong năm xét đề nghị kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét chuyển chính thức cho 04 đồng chí, tặng huy hiệu Đảng cho 29 đồng chí; trong đó; 60 năm đề nghị trước thời hạn cho 03 đồng chí, 55 năm 08 đồng chí; 50 năm 03 đồng chí; 45 năm 05 đồng chí; 40 năm 09 đồng chí; 30 năm 01 đồng chí; cấp thẻ đảng viên cho 11 đồng chí; trong đó cấp lại 06 đồng chí; gửi đi học lớp cảm tình Đảng 11 quần chúng ưu tú; lớp đảng viên mới 02 đồng chí. Đại học 01 đồng chí; Trung cấp lý luận 04 đồng chí.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã trao thưởng cho 02 tập thể và 34 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Ngày 29/12/2021 Đảng bộ xã Minh Khôi đã tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Thị Hồng – Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy về dự và chỉ đạo hội nghị

Năm 2021trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Minh Khôi đã có những bước phát triển vững chắc, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội ổn định và giữ vững.Đảng ủy xã tập trung đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, phát huy dân chủ,nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ công chức;kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất nông – lâm thủy sản tăng, lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể:Tốc độ phát triển giá trị sản xuất trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng 958/998 ha đạt 96,0% kế hoạch. Trong đó: Cây lúa 664,0 ha, cây Cói 230,0/216,0 ha (tăng 14,0 ha); cây vụ đông và rau màu khác là 61,5 /70,0 ha; đạt 87,9 % kế hoạch. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 61,0 tạ/ha; Tổng sản lượng lương thực đạt 4.070 tấn/4630 tấn đạt 88,0 % kế hoạch tăng so với cùng kỷ 370,0 tấn; sản lượng cây cói đạt 190,0 tạ/ha/năm tổng sản lượng cây cói đạt 2185/1836 tấn tăng 349 tấn. Tổng thu nhập từ ngành trồng trọt đạt 35,5 tỷ đồng. Giá trị thu nhập từ chăn nuôi, thủy sản ước đạt 34,3 tỷ đồng.

Toàn xã có 286 cơ sở sản xuất công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vận tải, thương mại, doanh nghiệp tư nhân; 05 cơ sở sản xuất chiếu cói; có hơn 1000 lao động ở các tỉnh trong nước và 71 lao động xuất khẩu nước ngoài. Giá trị thu nhập từ sản xuất CN - TTCN, xây dựng, vận tải, dịch vụ thương mại đạt 171,0 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người: 50,400.000 đ/người/năm.

Trong năm xét đề nghị kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét chuyển chính thức cho 04 đồng chí, tặng huy hiệu Đảng cho 29 đồng chí; trong đó; 60 năm đề nghị trước thời hạn cho 03 đồng chí, 55 năm 08 đồng chí; 50 năm 03 đồng chí; 45 năm 05 đồng chí; 40 năm 09 đồng chí; 30 năm 01 đồng chí; cấp thẻ đảng viên cho 11 đồng chí; trong đó cấp lại 06 đồng chí; gửi đi học lớp cảm tình Đảng 11 quần chúng ưu tú; lớp đảng viên mới 02 đồng chí. Đại học 01 đồng chí; Trung cấp lý luận 04 đồng chí.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã trao thưởng cho 02 tập thể và 34 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021