Truy cập

Hôm nay:
275
Hôm qua:
955
Tuần này:
275
Tháng này:
19107
Tất cả:
349013

Ý kiến thăm dò

UBND huyện Nông Cống hoàn thành xuất sắc mục tiêu kinh tế – xã hội

Ngày 04/07/2013 16:10:03

Năm 2010 là năm có nhiều khó khăn thách thức, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài gây hại trên diện rộng, thiếu điện, sâu bệnh phát sinh sớm, giá cả vật tư đầu vào tăng cao, đợt mưa lũ cuối tháng 10 đã để lại hậu quả nặng nề, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Song được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HÐND, UBND; MTTQ và các đoàn thể trong huyện, cùng với sự nỗ lực của nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế – xã hội vẫn giữ được ổn định và đạt nhiều kết quả tốt.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5% đạt kế hoạch (KH) đề ra, tăng 1,9% so với cùng kỳ (CK). Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản 31,4%; công nghiệp, XD 35,9%; dịch vụ 32,7% (KH 31,2%; 34,9%; 33,9%). GDP bình quân đầu người đạt 13,5 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 800 tỷ đồng, chiếm 40% GDP toàn huyện.
Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, tổng giá trị ước đạt gần 472 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tăng 3,9% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng 28.627,6 ha (đạt 96% KH năm, tăng 1% so với CK); trong đó: cây lúa diện tích gieo trồng là 21.024 ha, năng suất 57 tạ/ha, sản lượng 119.840 tấn; cây ngô 1.230 ha, năng suất 4,15 tạ/ha, sản lượng 5.100 tấn, tổng sản lượng lương thực có hạt 124.939 tấn (đạt 96,1% KH năm. Tăng 0,7% so với CK)… Lương thực bình quân đầu người đạt 680 kg/năm; giá trị sản xuất trên một ha canh tác đạt 64 triệu đồng.
Sản xuất công nghiệp và TTCN có bước tăng trưởng khá, các sản phẩm chủ lực đều tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 đạt 340,99 tỷ đồng (tăng 24,1% so với CK); trong đó giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 100,38 tỷ đồng (đạt 114 KH năm, tăng 25,2% so với CK); các làng nghề truyền thống như nón lá, dệt chiếu, mây tre đan… tiếp tục phát triển; duy trì 5.776 lao động làm nghề TTCN. Ðầu tư XDCB đạt 281,8 tỷ đồng (tăng 7% so với CK), các dự án tiếp tục được chỉ đạo, giám sát thi công đưa vào sử dụng Cụm CN – làng nghề Hoàng Sơn.
Dịch vụ, thương mại tiếp tục tăng và tương đối đồng đều, tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 489,2 tỷ đồng (tăng 14,3% so với CK). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 783 tỷ đồng (đạt 97% KH, tăng 22,1% so với CK), vận chuyển hàng hóa và khách hàng tăng 17% so với CK. Giá trị xuất khẩu ước đạt 1,64 triệu USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2010 ước đạt 84,15 tỷ đồng (đạt 289% so KH tỉnh giao, tăng 32% KH của huyện) trong đó: thu nội địa 66,23 tỷ đồng, chi ngân sách 162,95 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư 19,3 tỷ đồng.
Ðặc biệt trong năm 2010, UBND huyện thực hiện tốt công tác dân vận trên mọi lĩnh vực đạt hiệu quả tốt, thực hiện mối quan hệ giữa Thường trực UBND với Ðảng ủy, HÐND, các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành… Tích cực đổi mới lề lối làm việc trong chỉ đạo điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt, HÐH; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò chủ động của các thành viên UBND trong giải quyết công việc được phân công: thực hiện tốt chế độ ‘một cửa’ trong công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính.
Với phương châm ‘đầu tư tập trung có trọng tâm, dứt điểm’ kết hợp ‘Nhà nước và nhân dân cùng làm’ hệ thống điện – đường – trường – trạm, mạng lưới viễn thông, nước sạch được đầu tư xây dựng nâng cấp và đang làm đổi thay rõ rệt bộ mặt nông thôn theo hướng CNH, HÐH.

Với chủ trương từng bước xây dựng huyện Nông Cống hiện đại theo hướng HÐH, CNH, Ðảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục lập nhiều thành tích hơn nữa trong chặng đường mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phấn đấu đưa huyện lên tầm cao mới trong tương lai.

Song được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HÐND, UBND; MTTQ và các đoàn thể trong huyện, cùng với sự nỗ lực của nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế – xã hội vẫn giữ được ổn định và đạt nhiều kết quả tốt.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5% đạt kế hoạch (KH) đề ra, tăng 1,9% so với cùng kỳ (CK). Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản 31,4%; công nghiệp, XD 35,9%; dịch vụ 32,7% (KH 31,2%; 34,9%; 33,9%). GDP bình quân đầu người đạt 13,5 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 800 tỷ đồng, chiếm 40% GDP toàn huyện.
Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, tổng giá trị ước đạt gần 472 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tăng 3,9% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng 28.627,6 ha (đạt 96% KH năm, tăng 1% so với CK); trong đó: cây lúa diện tích gieo trồng là 21.024 ha, năng suất 57 tạ/ha, sản lượng 119.840 tấn; cây ngô 1.230 ha, năng suất 4,15 tạ/ha, sản lượng 5.100 tấn, tổng sản lượng lương thực có hạt 124.939 tấn (đạt 96,1% KH năm. Tăng 0,7% so với CK)… Lương thực bình quân đầu người đạt 680 kg/năm; giá trị sản xuất trên một ha canh tác đạt 64 triệu đồng.
Sản xuất công nghiệp và TTCN có bước tăng trưởng khá, các sản phẩm chủ lực đều tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 đạt 340,99 tỷ đồng (tăng 24,1% so với CK); trong đó giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 100,38 tỷ đồng (đạt 114 KH năm, tăng 25,2% so với CK); các làng nghề truyền thống như nón lá, dệt chiếu, mây tre đan… tiếp tục phát triển; duy trì 5.776 lao động làm nghề TTCN. Ðầu tư XDCB đạt 281,8 tỷ đồng (tăng 7% so với CK), các dự án tiếp tục được chỉ đạo, giám sát thi công đưa vào sử dụng Cụm CN – làng nghề Hoàng Sơn.
Dịch vụ, thương mại tiếp tục tăng và tương đối đồng đều, tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 489,2 tỷ đồng (tăng 14,3% so với CK). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 783 tỷ đồng (đạt 97% KH, tăng 22,1% so với CK), vận chuyển hàng hóa và khách hàng tăng 17% so với CK. Giá trị xuất khẩu ước đạt 1,64 triệu USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2010 ước đạt 84,15 tỷ đồng (đạt 289% so KH tỉnh giao, tăng 32% KH của huyện) trong đó: thu nội địa 66,23 tỷ đồng, chi ngân sách 162,95 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư 19,3 tỷ đồng.
Ðặc biệt trong năm 2010, UBND huyện thực hiện tốt công tác dân vận trên mọi lĩnh vực đạt hiệu quả tốt, thực hiện mối quan hệ giữa Thường trực UBND với Ðảng ủy, HÐND, các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành… Tích cực đổi mới lề lối làm việc trong chỉ đạo điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt, HÐH; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò chủ động của các thành viên UBND trong giải quyết công việc được phân công: thực hiện tốt chế độ ‘một cửa’ trong công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính.
Với phương châm ‘đầu tư tập trung có trọng tâm, dứt điểm’ kết hợp ‘Nhà nước và nhân dân cùng làm’ hệ thống điện – đường – trường – trạm, mạng lưới viễn thông, nước sạch được đầu tư xây dựng nâng cấp và đang làm đổi thay rõ rệt bộ mặt nông thôn theo hướng CNH, HÐH.

Với chủ trương từng bước xây dựng huyện Nông Cống hiện đại theo hướng HÐH, CNH, Ðảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục lập nhiều thành tích hơn nữa trong chặng đường mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phấn đấu đưa huyện lên tầm cao mới trong tương lai.