Truy cập

Hôm nay:
239
Hôm qua:
192
Tuần này:
479
Tháng này:
239
Tất cả:
179654

Ý kiến thăm dò

UB MTTQ XÃ MINH KHÔI TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

Ngày 16/11/2020 10:03:58

Ngày 14/11/2020 MTTQ xã Minh Khôi đã tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Về tham dự buổi lễ có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đ/c Nguyên là chủ tịch MTTQ qua các thời kỳ, các đ/c là bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT thôn.

Trong những năm qua MTTQVN xã Minh Khôi có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đó là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của xã nhà.

Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đối với nhân dân xã nhà.

Mặt trận tổ quốc xã Minh Khôi không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, trồng cây vụ đông, cải tạo vườn tạp.v.v... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, chấp hành tốt quy ước hương ước của các thôn làng. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các chính sách của Đảng và Nhà Nước đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân: như chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định, phát triển của xã nhà.

Bên cạnh đó, hằng năm MTTQ xã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã và huyện trước kỳ họp, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh góp phần cùng xã nhà xây dựng thành công 19/19 tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2019. Có được những kết quả đó là có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở thôn làng và các ngành đoàn thể. Năm 2020 MTTQ xã tổ chức cuộc vận động kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn xã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền là 83 triệu đồng, ủng hộ đồng bào Miền trung bị thiên tai lũ lụt với số tiền là hơn 70 triệu đồng, ủng hộ quỹ vì người nghèo .v.v...

Tại buổi lễ đ/c Lê Viết Hanh bí thư đảng ủy đã có bài phát biểu, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ xã Minh Khôi đã đạt được trong những năm qua, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và có những định hướng để MTTQ xã thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Cũng tại buổi lễ UBMTTQ xã Minh Khôi đã trao thưởng cho 47 tập thể, cá nhân hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh năm 2020.

Ngày 14/11/2020 MTTQ xã Minh Khôi đã tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Về tham dự buổi lễ có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đ/c Nguyên là chủ tịch MTTQ qua các thời kỳ, các đ/c là bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT thôn.

Trong những năm qua MTTQVN xã Minh Khôi có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đó là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của xã nhà.

Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đối với nhân dân xã nhà.

Mặt trận tổ quốc xã Minh Khôi không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, trồng cây vụ đông, cải tạo vườn tạp.v.v... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, chấp hành tốt quy ước hương ước của các thôn làng. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các chính sách của Đảng và Nhà Nước đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân: như chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định, phát triển của xã nhà.

Bên cạnh đó, hằng năm MTTQ xã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã và huyện trước kỳ họp, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh góp phần cùng xã nhà xây dựng thành công 19/19 tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2019. Có được những kết quả đó là có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở thôn làng và các ngành đoàn thể. Năm 2020 MTTQ xã tổ chức cuộc vận động kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn xã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền là 83 triệu đồng, ủng hộ đồng bào Miền trung bị thiên tai lũ lụt với số tiền là hơn 70 triệu đồng, ủng hộ quỹ vì người nghèo .v.v...

Tại buổi lễ đ/c Lê Viết Hanh bí thư đảng ủy đã có bài phát biểu, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ xã Minh Khôi đã đạt được trong những năm qua, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và có những định hướng để MTTQ xã thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Cũng tại buổi lễ UBMTTQ xã Minh Khôi đã trao thưởng cho 47 tập thể, cá nhân hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh năm 2020.