Truy cập

Hôm nay:
196
Hôm qua:
192
Tuần này:
436
Tháng này:
196
Tất cả:
179611

Ý kiến thăm dò

TIN ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔN THỐNG NHẤT, XÃ MINH KHÔI

Ngày 07/06/2022 16:08:46

TIN ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔN THỐNG NHẤT, XÃ MINH KHÔI

TIN ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔN THỐNG NHẤT XÃ MINH KHÔI

Ngày 5/5/2022, chi bộ thôn Thống Nhất xã Minh Khôi tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội các đồng chí trong BCH Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các đồng chí là bí thư chi bộ ở các thôn và toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã chọn tổ chức Đại hội điểm.

Sau hơn hai năm thực hiện Nghi quyết của chi bộ được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND cùng các ban ngành đoàn thể trên xã, chi bộ lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra. Về kinh tế đã có nhiều tăng trưởng các hộ dân có đời sống ổn định, tỷ lệ hộ khá, giầu tăng hàng năm. Hệ thống tổ chức chính trị trong toàn thôn ổn định hoạt động có nhiều đổi mới, mặt trận và các đoàn thể được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2021 các tổ chức Chính trị xã hội đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. An sinh xã hội được bảo đảm,Văn hóa thể thao phát triển rộng rãi thu hút được toàn dân tham gia. An ninh trật tự xã hội ổn định; Công tác Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, việc chuyển tải nghị quyết của đảng các cấp kịp thời đã vận dụng vào thực tế của cơ sở. Công tác tổ chức có nhiều tiến bộ chất lượng sinh hoạt đảng ngày càng hiệu quả.

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, khách quan, bảo đảm các quy định của Đảng, Đại hội Chi bộ thôn Thống Nhất đã thành công tốt đẹp, đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 5 đồng chí. Tại đại hội cũng đã bầu được 1 đồng chí bí thư chi bộ, 1 đồng chí phó bí thư chi bộ.

TIN ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔN THỐNG NHẤT, XÃ MINH KHÔI

Đăng lúc: 07/06/2022 16:08:46 (GMT+7)

TIN ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔN THỐNG NHẤT, XÃ MINH KHÔI

TIN ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔN THỐNG NHẤT XÃ MINH KHÔI

Ngày 5/5/2022, chi bộ thôn Thống Nhất xã Minh Khôi tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội các đồng chí trong BCH Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các đồng chí là bí thư chi bộ ở các thôn và toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã chọn tổ chức Đại hội điểm.

Sau hơn hai năm thực hiện Nghi quyết của chi bộ được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND cùng các ban ngành đoàn thể trên xã, chi bộ lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra. Về kinh tế đã có nhiều tăng trưởng các hộ dân có đời sống ổn định, tỷ lệ hộ khá, giầu tăng hàng năm. Hệ thống tổ chức chính trị trong toàn thôn ổn định hoạt động có nhiều đổi mới, mặt trận và các đoàn thể được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2021 các tổ chức Chính trị xã hội đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. An sinh xã hội được bảo đảm,Văn hóa thể thao phát triển rộng rãi thu hút được toàn dân tham gia. An ninh trật tự xã hội ổn định; Công tác Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, việc chuyển tải nghị quyết của đảng các cấp kịp thời đã vận dụng vào thực tế của cơ sở. Công tác tổ chức có nhiều tiến bộ chất lượng sinh hoạt đảng ngày càng hiệu quả.

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, khách quan, bảo đảm các quy định của Đảng, Đại hội Chi bộ thôn Thống Nhất đã thành công tốt đẹp, đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 5 đồng chí. Tại đại hội cũng đã bầu được 1 đồng chí bí thư chi bộ, 1 đồng chí phó bí thư chi bộ.