Truy cập

Hôm nay:
102
Hôm qua:
181
Tuần này:
102
Tháng này:
4488
Tất cả:
199665

Ý kiến thăm dò

HỘI NÔNG DÂN XÃ MINH KHÔI TỔ CHỨC CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

Ngày 28/11/2022 15:40:50

HỘI NÔNG DÂN XÃ MINH KHÔI TỔ CHỨC CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

HỘI NÔNG DÂN XÃ MINH KHÔI TỔ CHỨC CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

Vừa qua Hội nông dân xã Minh Khôi đã tổ chức công tác hội năm 2022.

Trong năm 2022 vừa qua Hội đã tuyên truyn, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên nông dân trong toàn xã.Thực hiện đầy đủ các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, Điu lệ Hội và các Nghị quyết của BCH Trung ương Hội khóa VII của các Ban, đơn vị Trung ương Hội và tỉnh, thành Hội trực thuộc Trung ương. Hàng tuần đu tham gia viết bài tuyên truyn và ra các công văn hướng dẫn đến các chi hội v việc , phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covi-19) gây ra.Nội dung, hình thức tuyên truyn, giáo dục chính trị, tư tưởngcho cán bộ, hội viên, nông dân được quan tâm, nội dung phù hợp với các vấn đ hội viên quan tâm. Phát động nhiu phong trào văn hóa văn nghệ, nhảy dân vũ, bóng chuyn hơi, cầu lông, đi bộ....thu hút được nhiu hội viên tham gia, đây là môi trường vui chơi, đồng thời tăng mối đoàn kết và tuyên truyn, vận động hội viên vào tham gia sinh hoạt hội.

Phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể chính trị tuyên truyn đầy đủ các chỉ thị, công điện, thông báo, kết luận, công văn của Trung ương và của tỉnh, của huyện và của địa phương. Tham gia các buổi phát khẩu trang miễn phí tại chợ Ga Minh Khôi và tuyên truyn lưu động trên toàn xã v công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bn vững

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời đến hội viên về các mô hình mới, điển hình tiên tiến, trong sản xuất kinh doanh giỏi. Tiêu biểu cho phong trào sản xuất kinh doanh giỏi như: Anh Hà Công Đông thôn Sài thôn, gia đình ông Lê Văn Chỉ thôn Tiên Lược, gia đình anh Trịnh Xuân Thông, Lê Đình Văn thôn Trường loan, Nguyễn Văn Sơn, Lê Công Chiến, thôn Thống nhất….

- Kết quả đăng ký và thực hiện chỉ tiêu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.Trong năm đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra về hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

- Những gương nông dân, những mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hộ hội viên trong chi hội nghề nghiệp trồng cây cói, dệt chiếu ; và rất nhiều gia đình hội viên khác

- Kết quả vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.Đến thời điểm hiện tại toàn xã còn 21 hộ nghèo

Tuyên truyền, vận động100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Hội viên tích cực tham gia các phong trào xây dựng dựng nông thôn mới kiểu mẫu như trồng hoa, cây cảnh tại các tuyến đường, cụm dân cư, mở rộng đường thôn, vôi ve tường rào cổng, ngõ,xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu....

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết quả xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn. Trong năm đã thực hiện 02 đ án: Đ án xử lý rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng và đ án phân loại rác thải tại hộ.

- 100% hội viên, nông dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, xã văn hóa.

- Tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn thực phẩm.

- Kết quả phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; hiệu quả sử dụng vốn.Đã phát triển được 10 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân.

- Đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn. Tuy nhiên do nhu cầu hội viên vay vốn có, song nguồn vốn vay hạn hẹp nên chưa đáp ứng nhu cầu cho hội viên nông dân.

Tổ chức hội nông dân trong năm 2022 đã hết sức cố gắng trong việc đấu mối với 02 ngân hàng đôn đốc hộ vay nộp lãi hàng tháng, gốc đến hạn và gốc phân kỳ đúng hạn. Trong năm 2022 không có hộ vay quá hạn. Kịp thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hộ vay vốn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của cả 2 ngân hàng. Không thu bất kỳ lệ phí hoặc gây khó dễ, nhũng nhiễu hay tiêu cực khác trong việc hộ nông dân vay vốn.Tính đễn tháng 10/2022.

Đối với NHNN Tổng số tổ trưởng quản lý vốn vay là 06 tổ. Tổng số hộ vay là 136 hộ. Tổng dư nợ là 15,918 tỷ đồng.

Đối với NHCSXH Tổng số tổ trưởng quản lý vốn vay là 03 tổ. Tổng số hộ vay là 108 hộ. Tổng dư nợ là 4,145 tỷ đồng

- Đã xây dựng 03 mô hình phát triển kinh tế (Mô hình nuôi trâu thịt hộ anh Thơm, anh Đức thôn Thống nhấ gia đình anh Chiến Thôn sài thôn), mô hình nuôi cá lúa hộ anh Khang thôn Tân thắng, gia đình anh Phương thôn Tiên lược.

Hàng năm Ban thường vụ hội Nông dân đã xây dựng chỉ tiêu kết nạp hội viên mới, đồng thời chỉ đạo các chi hội nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động trong đó trọng tâm là ” Phong trào thi đua ”Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

HỘI NÔNG DÂN XÃ MINH KHÔI TỔ CHỨC CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

Đăng lúc: 28/11/2022 15:40:50 (GMT+7)

HỘI NÔNG DÂN XÃ MINH KHÔI TỔ CHỨC CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

HỘI NÔNG DÂN XÃ MINH KHÔI TỔ CHỨC CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

Vừa qua Hội nông dân xã Minh Khôi đã tổ chức công tác hội năm 2022.

Trong năm 2022 vừa qua Hội đã tuyên truyn, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên nông dân trong toàn xã.Thực hiện đầy đủ các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, Điu lệ Hội và các Nghị quyết của BCH Trung ương Hội khóa VII của các Ban, đơn vị Trung ương Hội và tỉnh, thành Hội trực thuộc Trung ương. Hàng tuần đu tham gia viết bài tuyên truyn và ra các công văn hướng dẫn đến các chi hội v việc , phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covi-19) gây ra.Nội dung, hình thức tuyên truyn, giáo dục chính trị, tư tưởngcho cán bộ, hội viên, nông dân được quan tâm, nội dung phù hợp với các vấn đ hội viên quan tâm. Phát động nhiu phong trào văn hóa văn nghệ, nhảy dân vũ, bóng chuyn hơi, cầu lông, đi bộ....thu hút được nhiu hội viên tham gia, đây là môi trường vui chơi, đồng thời tăng mối đoàn kết và tuyên truyn, vận động hội viên vào tham gia sinh hoạt hội.

Phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể chính trị tuyên truyn đầy đủ các chỉ thị, công điện, thông báo, kết luận, công văn của Trung ương và của tỉnh, của huyện và của địa phương. Tham gia các buổi phát khẩu trang miễn phí tại chợ Ga Minh Khôi và tuyên truyn lưu động trên toàn xã v công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bn vững

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời đến hội viên về các mô hình mới, điển hình tiên tiến, trong sản xuất kinh doanh giỏi. Tiêu biểu cho phong trào sản xuất kinh doanh giỏi như: Anh Hà Công Đông thôn Sài thôn, gia đình ông Lê Văn Chỉ thôn Tiên Lược, gia đình anh Trịnh Xuân Thông, Lê Đình Văn thôn Trường loan, Nguyễn Văn Sơn, Lê Công Chiến, thôn Thống nhất….

- Kết quả đăng ký và thực hiện chỉ tiêu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.Trong năm đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra về hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

- Những gương nông dân, những mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hộ hội viên trong chi hội nghề nghiệp trồng cây cói, dệt chiếu ; và rất nhiều gia đình hội viên khác

- Kết quả vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.Đến thời điểm hiện tại toàn xã còn 21 hộ nghèo

Tuyên truyền, vận động100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Hội viên tích cực tham gia các phong trào xây dựng dựng nông thôn mới kiểu mẫu như trồng hoa, cây cảnh tại các tuyến đường, cụm dân cư, mở rộng đường thôn, vôi ve tường rào cổng, ngõ,xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu....

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết quả xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn. Trong năm đã thực hiện 02 đ án: Đ án xử lý rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng và đ án phân loại rác thải tại hộ.

- 100% hội viên, nông dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, xã văn hóa.

- Tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn thực phẩm.

- Kết quả phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; hiệu quả sử dụng vốn.Đã phát triển được 10 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân.

- Đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn. Tuy nhiên do nhu cầu hội viên vay vốn có, song nguồn vốn vay hạn hẹp nên chưa đáp ứng nhu cầu cho hội viên nông dân.

Tổ chức hội nông dân trong năm 2022 đã hết sức cố gắng trong việc đấu mối với 02 ngân hàng đôn đốc hộ vay nộp lãi hàng tháng, gốc đến hạn và gốc phân kỳ đúng hạn. Trong năm 2022 không có hộ vay quá hạn. Kịp thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hộ vay vốn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của cả 2 ngân hàng. Không thu bất kỳ lệ phí hoặc gây khó dễ, nhũng nhiễu hay tiêu cực khác trong việc hộ nông dân vay vốn.Tính đễn tháng 10/2022.

Đối với NHNN Tổng số tổ trưởng quản lý vốn vay là 06 tổ. Tổng số hộ vay là 136 hộ. Tổng dư nợ là 15,918 tỷ đồng.

Đối với NHCSXH Tổng số tổ trưởng quản lý vốn vay là 03 tổ. Tổng số hộ vay là 108 hộ. Tổng dư nợ là 4,145 tỷ đồng

- Đã xây dựng 03 mô hình phát triển kinh tế (Mô hình nuôi trâu thịt hộ anh Thơm, anh Đức thôn Thống nhấ gia đình anh Chiến Thôn sài thôn), mô hình nuôi cá lúa hộ anh Khang thôn Tân thắng, gia đình anh Phương thôn Tiên lược.

Hàng năm Ban thường vụ hội Nông dân đã xây dựng chỉ tiêu kết nạp hội viên mới, đồng thời chỉ đạo các chi hội nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động trong đó trọng tâm là ” Phong trào thi đua ”Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.