Truy cập

Hôm nay:
105
Hôm qua:
181
Tuần này:
105
Tháng này:
4491
Tất cả:
199668

Ý kiến thăm dò

Hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

Ngày 08/06/2023 16:37:03

Hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

Hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số!

Thực hiện Công văn số 1026 ngày 10/5/2022 của UBND huyện Nông Cống về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng,từ tháng 6/2022, Ủy ban nhân dân xã Minh Khôi đãtriển khai thành lậpBan chỉ đạo vàtổ công nghệ số cộng đồng. Ở cấp xã,Ban chỉ đạo chuyển đổi số11 thành viên do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban, các thành viên và công chức ủy ban nhân dân, mời Chủ tịch MTTQ và trưởng đoàn thể tham gia Ban chỉ đạo; cấp thôn thành lập tổ công nghệ số cộng đồng gồm 18thành viên do đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng,lấynòng cốt là đoàn thanh niên.

Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lậpvới nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo.

Trong thời gian vừa qua,Tổ công nghệ số đến từng hộ dânđểtuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia.Từ những việc làm trên đã góp phần chuyển đổi số trên địa bàn xã Minh Khôi.

Hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

Đăng lúc: 08/06/2023 16:37:03 (GMT+7)

Hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

Hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số!

Thực hiện Công văn số 1026 ngày 10/5/2022 của UBND huyện Nông Cống về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng,từ tháng 6/2022, Ủy ban nhân dân xã Minh Khôi đãtriển khai thành lậpBan chỉ đạo vàtổ công nghệ số cộng đồng. Ở cấp xã,Ban chỉ đạo chuyển đổi số11 thành viên do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban, các thành viên và công chức ủy ban nhân dân, mời Chủ tịch MTTQ và trưởng đoàn thể tham gia Ban chỉ đạo; cấp thôn thành lập tổ công nghệ số cộng đồng gồm 18thành viên do đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng,lấynòng cốt là đoàn thanh niên.

Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lậpvới nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo.

Trong thời gian vừa qua,Tổ công nghệ số đến từng hộ dânđểtuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia.Từ những việc làm trên đã góp phần chuyển đổi số trên địa bàn xã Minh Khôi.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)