Truy cập

Hôm nay:
246
Hôm qua:
192
Tuần này:
486
Tháng này:
246
Tất cả:
179661

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai2.002161.000.00.00.H56phòng chống thiên tai 2
2Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh2.002162.000.00.00.H56phòng chống thiên tai 2
3Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu2.002163.000.00.00.H56phòng chống thiên tai 2
4Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác2.002228.000.00.00.H56Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 2
5Thông báo thay đổi tổ hợp tác2.002227.000.00.00.H56Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 2
6Thông báo thành lập tổ hợp tác2.002226.000.00.00.H56Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 2
7Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)1.003554.000.00.00.H56Đất đai (26 TTHC)2
8Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân1.007123Đất đai (26 TTHC)2
9Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền1.007121Đất đai (26 TTHC)2
10Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.1.007119Đất đai (26 TTHC)2
11Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất1.007117Đất đai (26 TTHC)2
12Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai1.007109Đất đai (26 TTHC)2
13Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm1.007105Đất đai (26 TTHC)2
14Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.1.007088Đất đai (26 TTHC)2
15Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở1.006965Đất đai (26 TTHC)2
16Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý1.006959Đất đai (26 TTHC)2
17Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.1.006912Đất đai (26 TTHC)2
18Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.1.006903Đất đai (26 TTHC)2
19Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.1.006898Đất đai (26 TTHC)2
20Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.1.006890Đất đai (26 TTHC)2
21Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.1.006883Đất đai (26 TTHC)2
22Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp1.006880Đất đai (26 TTHC)2
23Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất1.006878Đất đai (26 TTHC)2
24Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất1.006870Đất đai (26 TTHC)2
25Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu1.006858Đất đai (26 TTHC)2